10x Kits

You will receive this kit on our 10x server!

Combat Kit (monthly)

9.99 USD

Combat Kit Plus (Monthly)

14.99 USD

Electrician Kit (monthly)

19.99 USD
Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok